Polityka prywatności

Ogólne

Operatorem Serwisu i Administratorem Danych jest: Econext Justyna Snarska, ul. Szkolna 21, 05-552 Mroków, NIP: 1231030059, regon: 146700359, kontakt: Justyna Snarska, j.snarska@lazonail.pl, tel. 508 890 130​

W strukturze Administratora Danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych –_____________________. Kontakt mailowy: _______________________Dane osobowe przetwarzane mogą być w celach kontaktowych, zawarcia oraz realizacji umowy dotyczącej zakupu w sklepie internetowym, obsługi procesu reklamacji, wystawienia dokumentów księgowych, marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Pełne treści klauzul informacyjnych:
 • dla osób korzystających z formularza kontaktowego,
 • dla osób składających zamówienia w sklepie internetowym
 • znajdują się w załącznikach do niniejszej polityki.​

Pliki Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.​

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • sesyjne przetrzymujące zawartość koszyka
 • stała zgoda na używanie ciastek
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Administratorem danych jest: Econext Justyna Snarska, ul. Szkolna 21, 05-552 Mroków, NIP: 1231030059, regon: 146700359
kontakt Justyna Snarska, j.snarska@lazonail.pl, tel. 508 890 130
W strukturze Administratora Danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych – ______________________________________-____________________Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
Przyjęcie i realizacja zamówienia w sklepie internetowym: art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes –kontakt z osobami składającymi zamówienie w imieniu zmawiającego);
Obsługa procesu reklamacji: art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (realizacja umowy) art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi reklamacje w imieniu zmawiającego);​

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur): art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego;
Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes –marketing bezpośredni własnych usług lub towarów);
Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obrona przez roszczeniami: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed roszczeniami).​

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi hostingu oraz inne usługi informatyczne, firmy księgowe, banki i operatorzy płatności. Odbiorcami danych będą ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane: przez okres realizacji umowy lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu -pkt 3 powyżej). Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.​

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującemu przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.​

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 3) jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia.

Kontakt

kontakt@lazonail.pl
tel. 508 890 130