Badania

Ocena sensoryczna po 7 dniach

Kwestionariusz subiektywnej oceny skuteczności produktu
(średnia ocena od 1 do 5).